KIỂM TRA CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ; MỘT SỐ QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN MÔN KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   Vừa qua, ngày 18/9/2023 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã tiếp đón đoàn kiểm tra của Sở Y tế về công tác khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế; một số quy chế, quy định về chuyên môn khám, chữa bệnh và triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tại Trung tâm.

Tham gia đoàn kiểm tra có Ông Nguyễn Giang Long – Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn. Ông Lê Hồng Tiến – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế làm phó đoàn, cùng 8 thành viên trong đoàn kiểm tra.

Ông Nguyễn Giang Long – Phó Giám đốc Sở Y tế

Tiếp đón đoàn kiểm tra, về phía Trung tâm có TS.BS Nguyễn Tiến Đoàn – Giám đốc Trung tâm; BSCKII.Nguyễn Công Tân – Phó Giám đốc Trung tâm; ThS.BS Nguyễn Long An – Phó Giám đốc Trung tâm, cùng các trưởng phó khoa phòng tại Trung tâm.

TS.BS Nguyễn Tiến Đoàn – Giám đốc Trung tâm

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế; một số quy chế, quy định về chuyên môn khám, chữa bệnh tại các khoa phòng trong trung tâm. Sau khi đi kiểm tra, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã có ý kiến đánh giá trực tiếp. Đoàn đánh giá cao Trung tâm trong công tác khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, thực hiện quy chế, quy định về chuyên môn khám, chữa bệnh và triển khai thực hiện đề án 06 của Chính Phủ tại đơn vị. Bên cạnh đó Đoàn cũng đưa ra nhiêu ý kiến đóng góp, hướng cải tiến chất lượng để giúp Trung tâm ngày càng phát triển hơn.

𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚, 𝐓𝐒.𝐁𝐒 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 Đ𝐨𝐚̀𝐧 – 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐚̃ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐩, 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐞̣̂ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐠𝐨́𝐩 𝐲́ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐡𝐨𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚. 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐩𝐡𝐚̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐦, 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 d𝐚̂𝐧.

==========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: Khám #BHYT tất cả các ngày trong tuần, cả Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT
🌏 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags:

Bài viết trước đó YÊU CẦU BÁO GIÁ
Bài viết sau đó YÊU CẦU BÁO GIÁ