KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2022 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

  𝐻𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 01/3/2023 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑜́𝑛 Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎, đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑠𝑎́𝑡 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑛𝑎̆𝑚 2022.
Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎, đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑠𝑎́𝑡 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑛𝑎̆𝑚 2022
👉 Tham gia Đoàn kiểm tra có Ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc – Sở Y tế làm Trưởng Đoàn, Ông Phạm Văn Tính, Trưởng phòng NVY và QLHN – Sở Y tế làm P.Trưởng Đoàn cùng 13 thành viên Đoàn.
Ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc – Sở Y tế làm Trưởng Đoàn
👉 Tiếp đón Đoàn kiểm tra, về phía Trung tâm có TS.BS Nguyễn Tiến Đoàn – Giám đốc Trung tâm; BSCKII. Nguyễn Công Tân – Phó Giám đốc Trung Tâm; ThS.BS Nguyễn Long An – Phó Giám đốc Trung Tâm cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức làm việc tại Trung tâm.
TS.BS Nguyễn Tiến Đoàn – Giám đốc Trung tâm
👉 Sau khi đi kiểm tra trực tiếp từng khoa phòng, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của Trung tâm về những thành tích, khó khăn năm 2022, cùng với đó là phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trưởng Đoàn kiểm tra ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc – Sở Y tế và đoàn kiểm tra đã đánh giá cao Trung tâm trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Trung tâm đang đi đúng hướng và phát triển toàn diện, kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh cho thấy: hơn 95% người bệnh ngoại trú và nội trú đều hài lòng, muốn quay lại Trung tâm và cũng sẽ giới thiệu người thân đến thăm khám. Đoàn cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, hướng cải tiến chất lượng để giúp Trung tâm ngày càng tốt hơn.
👉 Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn công bố kết quả chấm điểm của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đạt: 4,17 điểm/5 điểm.
👉 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚, 𝐓𝐒.𝐁𝐒 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 Đ𝐨𝐚̀𝐧 – 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐚̃ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐩, 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐞̣̂ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐠𝐨́𝐩 𝐲́ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐡𝐨𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚. 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐩𝐡𝐚̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐦, 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.
Hình ảnh Đoàn làm việc:

Tags: