KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

    𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟏𝟑𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 (𝟏𝟗/𝟓/𝟏𝟖𝟗𝟎-𝟏𝟗/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑); 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐨̂̀𝐢 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̛́ đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐡𝐚 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐨̣̂𝐜.
🌺 Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên Nguyễn Tất Thành, Hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc…) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sinh ra ở thời điểm đất nước chịu cảnh thuộc địa, chứng kiến sự thất bại trên con đường giải phóng dân tộc của các vị yêu nước tiền bối và cảnh đời nô lệ của người dân mất nước, dưới ách thực dân Pháp tàn bạo. Ngày 05/6/1911 người thanh niên ưu tú của dân tộc Việt Nam – với tên gọi là Văn Ba đã rời Bến cảng Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
🌺 Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
🎉 𝐗𝐢𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 đ𝐨́𝐚 𝐡𝐨𝐚, 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚́𝐜
🎉 Đ𝐨̛̀𝐢 đ𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐨̛𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚́𝐜, 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐡𝐚 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐨̣̂𝐜!
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: