LIVESTREAM: TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SỸ SỐ 08

Chuyên đề: “UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG”

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟔𝐡𝟎𝟎 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟕, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑
✨ Hình thức: Phát sóng trực tiếp trên Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamytethanhthuy
👩‍⚕️ 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏 𝒔𝒚̃. 𝑩𝒂́𝒄 𝒔𝒚̃ 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒖́ – 𝑮𝒊𝒂̉𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑸𝒖𝒂̂𝒏 𝒚 – 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒉𝒐́𝒂 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑸𝒖𝒂̂𝒏 𝒀 𝟏𝟎𝟑 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 NỘI TIÊU HÓA – UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG.
==> 𝑈𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ đ𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑦́ ℎ𝑎𝑦 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑜̛̉ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, đ𝑢̛́𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ ℎ𝑎𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑑𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜𝑎́. 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦, 𝑡𝑦̉ 𝑙𝑒̣̂ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ đ𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑥𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑜́𝑎 𝑣𝑒̂̀ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑛𝑒̂́𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑠𝑜̛́𝑚.

✨ Kính mời quý vị cùng đón xem và chia sẻ để mọi người cùng xem!
🌸 𝐇𝐚̃𝐲 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̆́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐪𝐮𝐲́ 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐚𝐦 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 đ𝐚́𝐩 𝐧𝐡𝐞́!
============================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: