đuối nước

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

KHUYẾN CÁO BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM

KHUYẾN CÁO BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM

   𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎, đ𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚 ℎ𝑜̛𝑛 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐, 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 …