giờ làm việc

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ 2023

THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ 2023

    𝑈𝐵𝑁𝐷 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑐𝑜́ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑠𝑜̂́ 29/𝑇𝐵- 𝑈𝐵𝑁𝐷 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 6/4 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑖̉𝑛ℎ. ==> 𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́, 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟒 – 𝟏𝟓/𝟏𝟎. 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟕𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭, 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 …

​THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG NĂM 2022

​THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG NĂM 2022

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2022. - Căn cứ Thông báo số 73/TB-UBND của UBND tỉnh ngày 27/9/2022 giờ làm việc mùa đông năm 2022 của các cơ quan Nhà nước trong tỉnh. - Thời gian thực hiện từ ngày 16/10/2022 đến hết ngày 15/4/2023. - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 …