THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ 2023

    𝑈𝐵𝑁𝐷 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑐𝑜́ 𝑣𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑠𝑜̂́ 29/𝑇𝐵- 𝑈𝐵𝑁𝐷 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 6/4 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑖̉𝑛ℎ.
==> 𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́, 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟒 – 𝟏𝟓/𝟏𝟎. 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟕𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭, 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟑𝐡𝟑𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟕𝐡.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: