khớp

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

KHOA YHCT – PHCN, TTYT HUYỆN THANH THỦY TIÊM HUYẾT TƯƠNG GIẦU TIỂU CẦU (PRP) ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP

KHOA YHCT – PHCN, TTYT HUYỆN THANH THỦY TIÊM HUYẾT TƯƠNG GIẦU TIỂU CẦU (PRP) ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑌 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛- 𝑃ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑖𝑒̂𝑚 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 (𝑃𝑅𝑃) đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑙𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦. Phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu …