lọc máu

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN VÀ TỔNG QUAN LỌC MÁU LIÊN TỤC

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN VÀ TỔNG QUAN LỌC MÁU LIÊN TỤC

𝑽𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒂̉𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝑯𝒐̂̀𝒊 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑴𝒂𝒊 - 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊. 𝑇𝑆. Đ𝑜̂̃ 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑆𝑜̛𝑛 - 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝐻𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢, 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝑀𝑎𝑖 𝑇𝑆. 𝐵𝑢̀𝑖 𝑉𝑎̆𝑛 𝐶𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 - 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝐻𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢, 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐵𝑎̣𝑐ℎ …

Lọc máu liên tục cấp cứu

Lọc máu liên tục cấp cứu

Tổng quan về Lọc máu liên tục cấp cứu Tên khoa học: Lọc máu liên tục cấp cứu Tên thường gọi: Lọc máu liên tục cấp cứu Mô tả sơ bộ kỹ thuật: Lọc máu liên tục cấp cứu là phương thức lọc máu bằng vòng tuần hoàn ngoài cơ thể được tiến hành chậm từ từ liên tục trong 24h/ngày nhằm mục đích …