nội soi

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh nội soi cho người bệnh!

THÀNH CÔNG LẤY RA CHIẾC BẤM MÓNG TAY TRONG DẠ DÀY BÉ TRAI 10 TUỔI

THÀNH CÔNG LẤY RA CHIẾC BẤM MÓNG TAY TRONG DẠ DÀY BÉ TRAI 10 TUỔI

   𝑪𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒒𝒖𝒂 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 16/5/2023 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 đ𝒂̃ 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̂́𝒚 𝒓𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒃𝒂̂́𝒎 𝒎𝒐́𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒚 𝒅𝒂̀𝒊 𝒈𝒂̂̀𝒏 5𝒄𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒅𝒂̣ 𝒅𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒂́𝒖 𝑵.𝑪.𝑨 10 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒄𝒐́ đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒂̣𝒊 𝒙𝒂̃ 𝑺𝒐̛𝒏 𝑻𝒉𝒖̉𝒚, 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚, 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖́ 𝑻𝒉𝒐̣ 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒔𝒐𝒊 𝒅𝒂̣ …

NGUY HIỂM!!! DO HÓC THỊT GÀ

NGUY HIỂM!!! DO HÓC THỊT GÀ

Trưa ngày 22/11/2022, Phòng nội soi dạ dày, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã tiếp nhận và gắp thành công dị vật là miếng thịt gà kích thước khoảng 4cm bao gồm cả phần thịt lẫn xương trong thực quản của người bệnh N.T.K 30 tuổi, thường trú tại xóm Lở, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú …