y tế thanh thủy

TRUYỀN THÔNG, TƯ VẤN GIÁO DỤC DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ SAU SINH

TRUYỀN THÔNG, TƯ VẤN GIÁO DỤC DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ SAU SINH

  Nhằm tuyên truyền nâng cao hiểu biết của phụ nữ về vai trò, tầm quan trọng của việc đảm bảo dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai và sau sinh; cải thiện tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai và trẻ em dưới 2 tuổi góp phần từng bước hoàn thành mục tiêu “Nâng cao tầm vóc người Việt Nam”. Sáng …