y tế

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám, chữa cho người bệnh!

Hội nghị sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Hội nghị sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 5/7/2023, Sở Y tế Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. TTƯT.PGS.TS.Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch công …

YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2023.  I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế …

SINH NHẬT ẤM ÁP DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TÊ HUYỆN THANH THỦY

SINH NHẬT ẤM ÁP DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TÊ HUYỆN THANH THỦY

   𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎, 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̂́𝑐 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑟𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑜̛𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ. Sinh nhật là ngày mà lẽ ra chúng ta được đoàn tụ bên người thân, bạn bè, thổi nến, cắt …

SINH HOẠT KHOA HỌC CÙNG CHUYÊN GIA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

SINH HOẠT KHOA HỌC CÙNG CHUYÊN GIA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

    𝐶ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 28/6/2023 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑆𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ “ 𝑉𝑖𝑒̂𝑚 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑐𝑎̂́𝑝” 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑆𝐶𝐾𝐼𝐼. 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑜̀𝑎 – 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑇𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ …

HỌP HỘI ĐỒNG NGƯỜI BỆNH – HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

HỌP HỘI ĐỒNG NGƯỜI BỆNH – HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

    Đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̣̂, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ “ 𝐻𝑜̣𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ” 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚. Hội nghị giúp ban lãnh đạo Trung tâm có …

Huyện Thanh Thủy hợp nhất Trung tâm Dân số – KHHGĐ vào Trung tâm Y tế

Huyện Thanh Thủy hợp nhất Trung tâm Dân số – KHHGĐ vào Trung tâm Y tế

Chiều 26/6, UBND huyện Thanh Thủy tổ chức hội nghị bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện sang Trung tâm Y tế huyện, trực thuộc Sở Y tế. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số tỉnh, đại diện các sở: Tài chính Kế hoạch, Sở Nội vụ. Về phía huyện, có đồng chí Nguyễn Văn …

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VIỆT – NHẬT

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VIỆT – NHẬT

   𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑦, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 27/6/2023 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑑𝑜 𝑇𝑆.𝐵𝑆. 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛 Đ𝑜𝑎̀𝑛 – 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̀𝑛 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑑𝑢̛̣ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑘ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 50 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 - 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛 𝑑𝑜 𝐵𝑜̣̂ …

BÉ TRAI 27 THÁNG TUỔI NUỐT PHẢI MÓC KHÓA

BÉ TRAI 27 THÁNG TUỔI NUỐT PHẢI MÓC KHÓA

   𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦, 27/6/2023 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̆́𝑝 𝑟𝑎 𝑑𝑖̣ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦 𝑏𝑒́ 𝑁.𝑀.𝐶 – 27 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, 𝑐𝑜́ đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑢 15, 𝑥𝑎̃ 𝑇𝑢 𝑉𝑢̃, ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦, 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑠𝑜𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎. Theo lời kể của …

NHỮNG TẤM LÒNG HẢO TÂM !!!

NHỮNG TẤM LÒNG HẢO TÂM !!!

  Với tinh thần “ Tương thân tương ái”, “ Lá lành đùm lá rách”, hôm qua ngày 20/6/2023 tổ Công tác xã hội - Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 5.000.000vnđ của chị Nguyễn Thị Hường – Công ty TNHH thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu MAYAN và trao tận tay gia đình cháu …

Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 15/6/2023, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 -2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Liên đoàn …