YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2023.

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị
Thoa (Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính- Kế toán; Số điện thoại: 0987385368; địa chỉ
email của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận báo giá: thoakttt@gmail.com)
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bản cứng báo giá được gửi đến Trung tâm Y tế huyện
Thanh Thủy, Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; đồng thời
gửi bản điện tử của báo giá tới địa chỉ emai: ttyt.thanhthuy@gmail.com hoặc địa chỉ:
thoakttt@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h
ngày 14 tháng 07 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 tháng 7
năm 2023.


Lưu ý:
– Công ty có thể báo giá một hoặc nhiều trang thiết bị thuộc danh mục các mặt
hàng yêu cầu báo giá.
– Hàng hóa báo giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản nêu tại mục I hoặc tương
đương (nếu thông số kỹ thuật tương đương có thuyết minh cụ thể và đảm bảo tính đồng
bộ của hàng hóa báo giá).
– Trong báo xin đính kèm tài liệu chứng minh các nội dung về: cấu hình, tính năng
kỹ thuật, hãng/nước sản xuất.
– Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, lắp đặt và các loại phí, lệ phí khác.
– Bản báo giá phải được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký xác nhận
và đóng dấu đủ từng trang của báo giá, bản điện tử và bản in phải trùng khớp.
Kính mời nhà cung cấp có đủ điều kiện đến gửi báo giá đến Trung tâm y tế huyện
Thanh Thủy.


Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy trân trọng thông báo./.
 

Chi tiết tham khảo tại : 8. thu moi bao gia l2 t7.2023 f

=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: