THÔNG BÁO LỊCH KHÁM CHUYÊN GIA NGÀY THỨ 6, 7 VÀ CHỦ NHẬT (11, 12, 13/11/2022 )

🎉  Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đón Chuyên gia TAI – MŨI – HỌNG, TIM MẠCH và UNG BƯỚU khám chữa bệnh tại Trung tâm.
👩‍⚕️𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
– Inbox ngay tại đây!
💢 Đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐?
👉 Bạn Inbox ngay tại Fanpage của Trung tâm : https://www.facebook.com/trungtamytethanhthuy
👉 Bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp tổng đài miễn cước :
𝟏𝟖𝟎𝟎 𝟗𝟔𝟗 𝟔𝟔𝟔
👉 Liên hệ trực tiếp tại Trung tâm tại Khu 5 TT. Thanh Thủy, H. Thanh Thủy
1, CHUYÊN GIA TIM MẠCH
👉 𝑻𝒉𝒔.𝑩𝒔 Đ𝒐̂̃ 𝑳𝒆̂ 𝑨𝒏𝒉 – 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝑻𝒊𝒎 𝒎𝒂̣𝒄𝒉 – 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝑻𝒊𝒎 𝒎𝒂̣𝒄𝒉 – 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑬.
⏰ Thứ 6, ngày 11 tháng 11 năm 2022
2, CHUYÊN GIA UNG BƯỚU
👉 𝑇ℎ𝑎̣𝑐 𝑠𝑦̃. 𝐵𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑟𝑢́. 𝑉𝑢̃ 𝐿𝑒̂ 𝑀𝑖𝑛ℎ – 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂̉𝑛 đ𝑜𝑎́𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 – 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐾 𝑇𝑎̂𝑛 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̀𝑢, 2 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑎̣𝑖 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑘ℎ𝑎́𝑚, 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑈𝑛𝑔 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑢.
⏰ Thứ 7, ngày 12 tháng 11 năm 2022
3, CHUYÊN GIA TAI – MŨI – HỌNG
👉 𝑩𝑺𝑪𝑲𝑰𝑰. 𝑷𝒉𝒂𝒏 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 – 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖́ 𝑻𝒉𝒐̣.
⏰ Chủ nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2022
===================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: