TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY HƯỞNG ỨNG TUẦN DU LỊCH – MÙA THU 2023 VÀ LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT TẠI HUYỆN THANH THỦY, HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 78 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9

      𝑇𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 31/8 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 4/9, 𝑡𝑎̣𝑖 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢𝑦̉ 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝐿𝑒̂̃ đ𝑜́𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝐻𝑢𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑎̣𝑐 𝑇𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ – 𝑀𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢 2023 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ “𝐷𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 – 𝑇𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 Đ𝑎̂́𝑡 𝑇𝑜̂̉”, 𝑑𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑒̃ đ𝑜́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑑𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛, 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔. 𝑃ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑢𝑦 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑡ℎ𝑒̂́, 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ, 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑢, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ, 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑣𝑎̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑜̣𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑜́𝑛 𝑑𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ.
==> Đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑦 𝑡𝑒̂́, 𝑏𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑎̣𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝐾ℎ𝑜𝑎, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛, 𝑐𝑎́𝑐 𝑇𝑟𝑎̣𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂, 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛.
👉 Trung tâm phối hợp với các Xã, các Trạm Y tế tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tối đa số vụ ngộ độc thực phẩm, các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.
👉 Đối với Trung tâm, phải phân công thường trực đầy đủ theo 04 cấp: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ. Danh sách cán bộ trực được niêm yết tại các khoa phòng. Không để tình trạng thiếu nhân lực khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Tổ chức tốt việc cấp cứu, không để tình trạng thiếu thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ lễ.
👉 Đồng thời, Trung tâm chủ động phương án sẵn sàng cấp cứu, cấp cứu ngoại viện kịp thời trong phòng chống cháy nổ, thảm họa, ngộ độc thực phẩm, tai nạn giao thông, tai nạn hàng loạt… Đặc biệt, Trung tâm chỉ đạo khoa Dược, Cấp cứu cần bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, nhân lực… sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có tình huống khẩn cấp, dịch bệnh xảy ra.
===> Hãy liên hệ ngay với Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – Phú Thọ theo Hotline: 1800 969 666 hoặc Inbox tại đây khi bạn cần hỗ trợ về sức khỏe!
===========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: