TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY TỔ CHỨC KIỂM TRA TAY NGHỀ BÁC SĨ NĂM 2023

    𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 16/01/2024, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑛𝑎̆𝑚 2023 𝑐ℎ𝑜 46 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 50 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑎̀ đ𝑢̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀.

👨‍⚕️ Buổi kiểm tra nhằm mục đích đánh giá năng lực chuyên môn – Kỹ năng ứng xử của bác sĩ đang công tác tại đơn vị, từ đó cơ cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn – Kỹ năng ứng xử cho viên chức, lao động. Đề ra các giải pháp góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
👩‍⚕️ Các bác sĩ được chia làm 3 lượt thi. Mỗi lượt thi gồm 3 đề thi ngẫu nhiên, mỗi đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Thi sinh thi trên máy tính với phần mềm thi và tính điểm tự động đảm bảo tính minh bạch, khách quan.
===> 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒉𝒖́ 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̂𝒏, 𝒄𝒂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒉𝒐̛𝒏 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚, 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒌𝒉𝒂́𝒎, 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏, 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝒍𝒂̂𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒏.
============================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: