TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY TỔ CHỨC TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG TƯ VẤN, TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

    𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 28/12/2023, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑇𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑢𝑎̂́𝑛 “ 𝑁𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛, 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑠𝑜̂́, 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑜́𝑎 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑖𝑒̂𝑛” 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑑𝑎̂𝑛 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦.
🔶 Tới dự buổi Tập huấn có CN Phạm Thị Mai Huyền – Phụ trách phòng Dân số; BSCKI Trương Thị Triệu – Khoa Phụ sản – CSSKSS, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy và hơn 200 cán bộ dân số, cộng tác viên dân số tại các trạm y tế xã, Thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Thủy.
🔶 Tại buổi Tập huấn BSCKI Trương Thị Triệu đã chia sẻ kiến thức về tầm quan trọng và cách chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, mục đích và lợi ích của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân.
===> 𝑸𝒖𝒂 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒉𝒖𝒂̂́𝒏 𝒄𝒂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒗𝒂̀ 𝒄ộng 𝒕𝒂́𝒄 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒅𝒂̂𝒏 𝒔𝒐̂́ đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒚̃ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒂̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒔𝒂̉𝒏 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒐̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏. Đ𝒆̂̉ 𝒕𝒖̛̀ đ𝒐́ 𝒈𝒐́𝒑 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒅𝒂̂𝒏 𝒔𝒐̂́.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: