VUI MỪNG

𝐕𝐔𝐈 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆
Mở băng mắt ra mắt sáng các bạn ơi.
Cảnh vật xung quanh nhìn được rõ rồi.
Cảm ơn Đảng, chính phủ, bác sỹ.
Đã cho tôi đôi mắt sáng cuộc đời.
Bưng bát cơm lên
Gắp cọng rau miếng thịt không còn rơi vãi nữa.
Những bước chân đi không còn va chạm nữa rồi.
Tôi ra về cảm xúc lắm trung tâm y tế Thanh Thủy ơi.
– Nguyễn Hồng Khê –
🌺 Đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑐ℎ𝑎𝑛 𝑐ℎứa 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑎́𝑐 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 Kℎ𝑒̂ đ𝑎̃ 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝐵𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑀𝑎̆́𝑡, 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 – 𝐿𝐶𝐾 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦.
🍀 Bác Khê là một trong những người bệnh được thực hiện thay thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco ngày 17/8/2023. Sau phẫu thuật mắt của bác đã sáng rõ hơn, sức khỏe ổn định. Khi ra viện bác rất vui mừng gửi lời cảm ơn Ban giám đốc và các y bác sĩ chuyên khoa mắt đã giúp bác lấy lại ánh sáng cho đôi mắt của mình.
🍀 Vừa qua, khi tới khám lại tại Trung tâm bác đã gửi tặng Trung tâm bài thơ do chính bác sáng tác.
💞 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒊 𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒄𝒉𝒂𝒏 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̉𝒎 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄, 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 đ𝒆̂̉ đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ 𝒚 𝒃𝒂́𝒄 𝒔𝒊̃ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉, đ𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄, 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒂̂𝒏.
===========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
🔴 Comment hoặc Inbox SĐT ngay tại đây!! 👇👇👇
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: