CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   𝑁ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑒̣̂ ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 29/11/2023 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝐻𝑜̣𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – Phú Thọ đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐ℎ𝑜 5 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎.
🌺 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝐚̂𝗺 𝘅𝗶𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝗵𝘂́𝗰 𝗺𝘂̛̀𝗻𝗴 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁:
💐 Bé Nguyễn Chí Công – 4 tuổi, có địa chỉ tại xã Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
💐 Bé Nguyễn Ngọc Uyên – 6 tuổi, có địa chỉ tại xã Thạch Đồng, Thanh Thủy, phú Thọ.
💐 Cháu Nông Thị Quỳnh Như – 14 tuổi, có địa chỉ tại xã Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội.
💐 Chị Phan Thị Thanh Thiện – 38 tuổi, có địa chỉ tại xã Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ
💐 Anh Nguyễn Thanh Toàn – 42 tuổi, có địa chỉ tại xã Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ.
==> 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒒𝒖𝒚́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄, 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂𝒖 𝒄𝒉𝒐́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒚𝒆̂𝒖!
============================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: