ĐOÀN THANH NIÊN TTYT HUYỆN THANH THỦY CHUNG TAY VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, TẠO CẢNH QUAN “XANH-SẠCH-ĐẸP”

  Hôm qua ngày 30/11/2023, Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – Phú Thọ đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚.
🌈 Trong buổi tổng vệ sinh các đoàn viên, thanh niên cùng nhau tham gia vệ sinh môi trường, quét dọn, phát quang cành cây và thu gom rác thải khu vực xung quanh trong và ngoài khuôn viên đơn vị mang lại không gian thoáng đãng , sạch sẽ tạo môi trường làm việc hứng khởi cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
🌼 Đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒙𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒐̛𝒏 100 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏, 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒈𝒐́𝒑 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒙𝒂𝒏𝒉 – 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 – đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: