CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 10

    𝑇ℎ𝑎́𝑛𝑔 10 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̀𝑢 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑑𝑖̣𝑢 𝑛ℎ𝑒̣ ℎ𝑜̀𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎 𝑆𝑢̛̃𝑎 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑛 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑘ℎ𝑎́𝑡 𝑘ℎ𝑎𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛!

💞 Yêu tháng 10, yêu cái se lạnh đầu mùa, yêu những chàng trai, cô gái của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy!
🎉🎂💐 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒙𝒊𝒏 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒐̂ 𝒈𝒂́𝒊 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 10 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎!
🎁🍀 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐡𝐨𝐚 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮!
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: