THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-TTYT ngày 07/8/2023 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.


Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy Thông báo tổ chức tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hoá năm 2023 bằng hình thức xét tuyển với những nội dung như sau:


1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển.


1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận để sử dụng tại Việt Nam;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.


1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về
hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.


2. Chỉ tiêu tuyển dụng.


– Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu
– Cơ cấu chi tiết:
+ Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ có trình độ trên đại học: 12 người;

+ Bác sĩ Răng hàm mặt:
+ Đại học Điều dưỡng:
+ Cao đẳng Điều dưỡng:
+ Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y học:
+ Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học:
02 người;
05 người;
08 người;
02 người;
01 người.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển.


Người đăng ký dự tuyển viên chức khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu được đính kèm Thông báo này) tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng và nộp 01Phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế Thanh Thủy. Người dự tuyển gửi kèm phiếu đăng ký dự tuyển 04 phong bì thư có dán đủ tem, ghi rõ họ và tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại, họ và tên người dự tuyển, vị trí dự tuyển (trường hợp người nhận phong bì thư không trùng với người dự tuyển). Người dự tuyển không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển thì sẽ không
được nhận lại phiếu đăng ký dự tuyển và phí xét tuyển.


4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển.


– Phiếu đăng ký dự tuyển (và 04 phong bì ghi địa chỉ liên hệ) do người dự tuyển
nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (địa
chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) trong các ngày
làm việc (thời gian: Buổi sáng từ
7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13
giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút), bắt đầu từ ngày 23/10/2023 đến 16 giờ 00 phút
ngày
21/11/2023.
– Trường hợp người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển (và 04 phong bì ghi
địa chỉ liên hệ) qua đường bưu chính, thì phiếu đăng ký dự tuyển phải được chuyển
đến Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế trước
16 giờ 00 phút, ngày
21/11/2023 (căn cứ xác thực nhận phiếu của Trung tâm Y tế đối với tổ chức bưu
chính)
.
Phiếu đăng ký dự tuyển nộp sau 16 giờ 00 phút ngày 21/11/2023 sẽ không được
tiếp nhận.
– Thí sinh nộp phí dự tuyển theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng. Mức phí
được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28/10/2021 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính.


5. Hình thức và nội dung tuyển dụng.


Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định
số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, được thực hiện theo 02 vòng:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký
dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự
tuyển được tham dự vòng 2. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc
kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển của
Trung tâm Y tế phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét
tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên Website của Trung tâm Y tế và niêm yết
công khai tại trụ sở của Trung tâm Y tế. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo
triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành xét vòng 2.

– Vòng 2: Thực hiện thi phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt
động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Điểm
phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian thi phỏng vấn là 30 phút
(trước khi thi phỏng vấn, người dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Không thực
hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
– Nội dung thi phỏng vấn bao gồm các quy định có liên quan đến vị trí việc làm
cần tuyển dụng; các kiến thức, kỹ năng, trình độ, khả năng về năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ liên quan đến chức danh nghề nghiệp viên chức dự tuyển.
– Thời gian và địa điểm thi phỏng vấn sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo
tới thí sinh qua đường bưu chính và đăng tải trên Website của Trung tâm Y tế.

CHI TIẾT XEM TẠI: THÔNG BÁO

============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: