Đại hội Hội thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 19/8, Ban vận động Hội thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức Đại hội Hội thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027.

PGS,TS Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Giám đốc Sở Y tế tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Hiện nay, đội ngũ thầy thuốc trẻ chiếm tỉ lệ lớn tại các bệnh viện, trung tâm y tế, nhà trường, cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị y tế tư nhân. Đây là những thầy thuốc trẻ có kiến thức, trình độ chuyên môn về y học, dược học và quản lý y tế; trong đó có những thầy thuốc có học vị và uy tín cao trong quản lý, giảng dạy, chẩn đoán và điều trị; có ý thức lập thân, lập nghiệp, có lòng nhân ái, nhân văn và tinh thần tình nguyện cao. Đội ngũ này là lực lượng tiên phong của thanh niên, góp phần vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Tại Đại hội, Ban vận động đã thông qua Quyết định của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Thọ; báo cáo quá trình vận động thành lập; điều lệ hoạt động của Hội… Theo đó, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Thọ là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các thầy thuốc trẻ tỉnh, có con dấu và tài khoản riêng. Hội có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ để bồi dưỡng, phát huy tri thức, công sức của thầy thuốc trẻ cùng phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ban Chấp hành Hội thầy thuốc trẻ tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động: “Thầy thuốc trẻ Phú Thọ nâng tầm y đức và năng lực chuyên môn; đoàn kết tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”; mục tiêu: “Củng cố và phát triển chi hội, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tại 13/13 huyện, thị, thành và thành lập chi hội, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trực thuộc Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Thọ”, Đại hội đã hiệp thương, bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành, bảy đồng chí vào Ban Thường vụ Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2022-2027.

Lê Hoàng – Báo Phú Thọ

Tags: