Đoàn thanh niên Trung tâm tích cực tham gia vệ sinh mội trường

    𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑡ℎ𝑢̛́ 5, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 9/11/2023 Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑑𝑜̣𝑛 𝑑𝑒̣𝑝 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚.

Đây là hoạt động thường niên, được thực hiện vào chiều thứ 5 hằng tuần của đoàn thanh niên nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại đơn vị, cũng như thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.
Trong buổi ra quân các đoàn viên, thanh niên cùng nhau tham gia tổng vệ sinh môi trường, quét dọn, phát quang cành cây và thu gom rác thải khu vực xung quanh và trong khuôn viên đơn vị mang lại không gian thoáng đãng , sạch sẽ tạo môi trường làm việc hứng khởi cho cán bộ, đoàn viên.
===> 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚, 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒚́ 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒖̛̣ 𝒈𝒊𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒈𝒊̀𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝑿𝑨𝑵𝑯 – 𝑺𝑨̣𝑪𝑯 – Đ𝑬̣𝑷. 𝑮𝒐́𝒑 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀ 𝒃𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒂̂𝒏.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: