HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA

Nâng cao chất lượng chuyên môn là yếu tố được đặt lên hàng đầu trong khám, điều trị cho người bệnh. Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy luôn đề ra Các giải pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn trong đó giải pháp “Cầm tay chỉ việc” được đánh giá là hiệu quả và phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay.

Hiện tại, Khoa Nhi – Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có số lượng bệnh Nhi điều trị nội trú đông và đa dạng các mặt bệnh. Trong khi đó nguồn nhân lực còn thiếu đội ngũ Bác sỹ và Điều dưỡng có trình độ chuyên môn chuyên sâu. Mặt khác với mong muốn tiếp tục nâng cao hơn nữa về năng lực chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực Nhi khoa thông qua hình thức đào tạo tại chỗ. Trước tình hình đó, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã cử các Kíp Chuyên gia (gồm 01 Bác sỹ và 01 Điều dưỡng) có trình độ chuyên môn cao về hỗ trợ tại Khoa Nhi cho theo đề suất Số 198/CVTTYT của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy ngày 22/7/2022.

Từ ngày 02/8/2022 đến ngày 31/10/2022, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn, khám chữa bệnh chuyển giao các kỹ thuật chuyên ngành Nhi khoa từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Đợt chuyển giao kỹ thuật lần này được chia làm 6 đợt nhỏ với các chuyên khoa Sơ sinh, Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh nhiệt đới, Cấp Cứu, Hô hấp và Nội nhi Tổng hợp.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

Tags: