HƯỚNG DẪN KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BẰNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   𝑁ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ, 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝐵𝐻𝑌𝑇. 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ, đ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀ đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛; 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝐵𝐻𝑌𝑇 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡ℎ𝑒̉ 𝐵𝐻𝑌𝑇 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑎̂́𝑡, 𝑟𝑎́𝑐ℎ, ℎ𝑜̉𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 ℎ𝑒̂́𝑡 ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.
👉 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy triển khai tiếp đón, tổ chức khám chữa bệnh cho người bệnh có CCCD gắn chíp tích hợp mã thẻ BHYT hoặc qua ứng dụng VNEID.
👉 Cụ thể:
– Người dân tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân gắn chíp có tích hợp mã thẻ BHYT.
Hoặc tải ứng dụng VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp)
– Đối với người bệnh tham gia BHYT chưa được cấp CCCD có gắn chíp: Thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám, chữa bệnh BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh) hoặc đăng kí khám bệnh qua ứng dụng VSSID.
===> Đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧, 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡, đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 đ𝐚̀𝐢 𝐂𝐒𝐊𝐇: 𝟏𝟖𝟎𝟎 𝟗𝟔𝟗 𝟔𝟔𝟔( 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐨̣𝐢).
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.