TTYT HUYỆN THANH THỦY THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NĂM 2023 DO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TỔ CHỨC

  𝑁ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑋𝐼, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣ 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑋𝑉𝐼𝐼, Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑋𝐼𝐼𝐼, 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑘𝑦̀ 2023-2028, 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 29/5, 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝐿𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑎̣𝑐 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 ℎ𝑜̛𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 2023.
🏀 Được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm, đội bóng chuyền hơi Trung tâm Y tế tham gia Giải bóng chuyền hơi năm 2023 do Liên đoàn lao động huyện Thanh Thủy tổ chức với 12 vận động viên. Ngoài ra, Trung tâm còn cử cán bộ phụ trách chuyên môn hỗ trợ Y tế, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho toàn bộ Ban tổ chức giải và các vận động viên tham gia.
🏀 Tham gia giải Bóng chuyền hơi, các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn theo hình thức loại trực tiếp, giải đấu diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/5/2023.
🏀 Đây là dịp tạo điều kiện để các đơn vị, các vận động viên là CNVCLĐ được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyện môn. Thể hiện tính quần chúng, nhằm phát huy tinh thần thượng võ, truyền thống đại đoàn kết dân tộc, mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thể dục thể thao, tạo nên sức mạnh toàn xã hội, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về trí lực, thể chất, phục vụ lao động sản xuất…Đồng thời, tiếp tục, duy trì đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nâng cao thể chất cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn huyện.
🏀 𝑵𝒈𝒂𝒚 𝒔𝒂𝒖 𝒍𝒆̂̃ 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒎𝒂̣𝒄,𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̣̂𝒊 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒗𝒂̀𝒐 𝒕𝒉𝒊 đ𝒂̂́𝒖 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐̂̉ 𝒗𝒖̃ 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒏 𝒈𝒊𝒂̉. 𝑪𝒂́𝒄 đ𝒐̣̂𝒊 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒊 đ𝒂̂́𝒖 𝒔𝒐̂𝒊 𝒏𝒐̂̉𝒊, 𝒄𝒐̂́𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒏 𝒈𝒊𝒂̉ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚, đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 đ𝒆̣𝒑 𝒎𝒂̆́𝒕, 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊 đ𝒂̂́𝒖 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒂𝒐 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈./.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: