Huyện Thanh Thủy hợp nhất Trung tâm Dân số – KHHGĐ vào Trung tâm Y tế

Chiều 26/6, UBND huyện Thanh Thủy tổ chức hội nghị bàn giao Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện sang Trung tâm Y tế huyện, trực thuộc Sở Y tế.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số tỉnh, đại diện các sở: Tài chính Kế hoạch, Sở Nội vụ. Về phía huyện, có đồng chí Nguyễn Văn Đức – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường; lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện.


Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị bàn giao


Đồng chí Nguyễn Văn Đức – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (trước hợp nhất) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, giúp UBND huyện thực hiện chức năng kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn. Đây là đơn vị đặc thù, trải qua nhiều mô hình quản lý tương ứng với các giai đoạn trong sự phát triển của xã hội, phù hợp với chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân số trong từng điều kiện, tình hình cụ thể. Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Thủy là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện. Trung tâm hiện có 15 cán bộ, viên chức, người lao động.


Lãnh đạo Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy và Sở Y tế đã ký biên bản chính thức bàn giao Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, gồm tổ chức bộ máy, tài sản, trang thiết bị, tài chính về Trung tâm Y tế huyện quản lý theo quy định.

Minh Cảnh
Theo: https://thanhthuy.phutho.gov.vn/huyen-thanh-thuy-hop-nhat-trung-tam-dan-so-khhgd-vao-trung-tam-y-te.htm

Tags: