KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT KHOA NGOẠI TỔNG HỢP – LIÊN CHUYÊN KHOA ĐÃ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG KỸ THUẬT MỚI “PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG”

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑡 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑦 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 – 𝐿𝐶𝐾 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 “ 𝑃ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔”.
♻Trước đó dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, khoa Ngoại tổng hợp – LCK đã triển khai thành công kỹ thuật “ Phẫu thuật cố định cột sống”. Đây là một phương pháp phẫu thuật khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Bằng sự cố gắng nỗ lực của các y bác sỹ tại khoa Ngoại tổng hợp – LCK và sự hỗ trợ của chuyên gia tuyến Trung ương, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, qua hơn 1 tháng triển khai khoa đã phẫu thuật cột sống thàng công cho 4 người bệnh có bệnh lý về cột sống.
♻𝑲𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 “ 𝑷𝒉𝒂̂̃𝒖 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒐̂́ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒄𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈” 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒐́ 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒍𝒚́ 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒂̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒊̣𝒂 𝒃𝒂̀𝒏 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒍𝒂̂𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒊 𝒙𝒂, 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒗𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̃𝒖 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎.
🌺 𝐵𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔, 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑦 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 – 𝐿𝐶𝐾 đ𝑎̃ đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡, 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: