NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã đến từng khoa, phòng tặng hoa gửi lời chúc mừng tới toàn thể nữ cán bộ nhân viên làm việc tại Trung tâm luôn hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tận tình, chu đáo trong chăm sóc phục vụ người bệnh, góp phần mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

Hình ảnh Lãnh đạo Trung tâm Chúc mừng các Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10:

TS.BS Nguyễn Tiến Đoàn – Giám đốc Trung tâm tặng hoa Chúc mừng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

TS.BS Nguyễn Tiến Đoàn – Giám đốc Trung tâm tặng hoa Chúc mừng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

TS.BS Nguyễn Tiến Đoàn – Giám đốc Trung tâm tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

BSCKII. Nguyễn Công Tân – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

ThS.BS Nguyễn Long An – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

ThS.BS Nguyễn Long An – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

BSCKII. Nguyễn Công Tân – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

BSCKII. Nguyễn Công Tân – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

ThS.BS Nguyễn Long An – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

ThS.BS Nguyễn Long An – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

BSCKII. Nguyễn Công Tân – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

ThS.BS Nguyễn Long An – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

ThS.BS Nguyễn Long An – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

ThS.BS Nguyễn Long An – Phó giám đốc tặng hoa Chúc mừng Khoa, Phòng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 

============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🖲 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: