“NỒI CHÁO TÌNH NGHĨA” TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

  𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑦, 𝑡ℎ𝑢̛́ 4 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 08/02/2023 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝐵𝑎́𝑐 𝑎́𝑖 ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑠𝑖̃ 𝑂𝑀𝐼 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑥𝑢̛́ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑋𝑎́ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑎́𝑜 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 .
🌟 Với mong muốn chung tay giúp đỡ nhiều hơn về cả vật chất và tinh thần cho người bệnh, đặc biệt là người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm. Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã và đang phối hợp với các đơn vị, tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình đồng hành cùng người bệnh.
🌟 Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜, 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚, 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟒 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡, 𝐓𝐓𝐘𝐓 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂, đ𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐩 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣, 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐨̛𝐢 đ𝐢 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐧𝐨̂̃𝐢 đ𝐚𝐮 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐭.
===============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🖲 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: