SINH HOẠT KHOA HỌC “ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VANCOMYCIN QUA GIÁM SÁT NỒNG ĐỘ THUỐC TRONG MÁU TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY”

𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 26/01/2024 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝐷𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑆𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐: 𝑁𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑛𝑐𝑜𝑚𝑦𝑐𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑔𝑖𝑎́𝑚 𝑠𝑎́𝑡 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦.

💥 Tới dự buổi sinh hoạt khoa học đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ có TS. Nguyễn Giang Long – Phó Giám Đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ; ThS. Phan Vũ Thu Hà – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
🔹 Đại diện Trường đại học Dược Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Thành Hải – Giảng viên cao cấp, Bộ môn Dược Lâm sàng; TS. Nguyễn Bá Hải – Giảng viên chính, Bộ môn Dược lâm sàng.
🔹 Trưởng khoa Dược, các bộ phận triển khai Dược lâm sàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
🔹 Về phía Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có BSCKII. Nguyễn Bá Trình – Phó Giám Đốc Trung tâm cùng lãnh đạo khoa, phòng và các cán bộ tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.
👉 Việc triển khai công tác Dược lâm sàng mang lại ý nghĩa thiết thực cho các Bệnh viện và các Trung tâm y tế. Nhờ công tác Dược lâm sàng các bác sĩ được trang bị công cụ hỗ trợ, cảnh báo và cập nhật kiến thức; nâng cao vai trò và vị thế của dược sĩ trong bệnh viện, giảm thời gian rà soát đơn thuốc của dược sĩ; giảm được các sai sót y khoa trong cơ sở khám chữa bệnh; giảm xuất toán BHYT… Nâng cao chất lượng công tác dược lâm sàng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ y tế, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động sử dụng thuốc trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
👨‍⚕️ Trong buổi Sinh hoạt khoa học PGS.TS.Nguyễn Thành Hải và TS.Nguyễn Bá Hải đã chia sẻ về nội dung: Nâng cao hiệu quả sử dụng Vancomycin thông qua giám sát nồng độ thuốc trong máu tại bệnh viện và triển khai quy trình giám sát Vancomycin trong máu và hiệu chỉnh liều thuốc trên bệnh nhân.
===> 𝑩𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 đ𝒂̃ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒊́𝒄𝒉 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́𝒎 𝒔𝒂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝑽𝒂𝒏𝒄𝒐𝒎𝒚𝒄𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒂́𝒄 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒊̣𝒂 𝒃𝒂̀𝒏 𝒕𝒊̉𝒏𝒉.
============================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🖲 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.
Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – Phú Thọ

Tags: