Sở Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao hiểu biết về công tác đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Ngày 22/4/2023, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn đấu thầu thuốc qua mạng theo thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hơn 100 học viên là lãnh đạo, kế toán và thành viên tổ thầu tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có TS.BS Nguyễn Giang Long – Phó Giám đốc Sở Y tế; Các báo cáo viên ông Phạm Thy Hùng – Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, Cục quản lý Đấu thầu, bà Lê Thị Phượng – Phó Trưởng phòng Tổng hợp chính sách , vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế và đại diện các phòng thuộc Sở Y tế.

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, TS.BS Nguyễn Giang Long nhấn mạnh việc triển khai hoạt động này tại các đơn vị là hết sức quan trọng. Đồng chí đề nghị học viên nghiêm túc học tập, tiếp thu kiến thức, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc. Qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai đấu thầu, mua sắm tập trung vật tư, trang thiết bị y tế, không để xảy ra tình trạng khan hiếm và thiếu thuốc trong khám, chữa bệnh.

TS. Nguyễn Giang Long – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Tại lớp tập huấn, giảng viên của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia  và Vụ Kế hoạch Tài chính, Bô Y tế đã truyền đạt các kiến thức liên quan đến mua sắm, đấu thầu trong đó tập trung chủ yếu vào một số vấn đề chính: Các văn bản hiện hành liên quan đến lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc; Lộ trình áp dụng qua mạng đối với gói thầu cung cấp thuốc; Khác biệt cơ bản giữa đấu thầu qua mạng và không qua mạng; Quy trình tổng quát về đấu thầu/chào hàng cạnh tranh qua mạng đối với gói thầu cung cấp thuốc; Hướng dẫn đấu thầu qua mạng theo quy định mới (Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT); những lưu ý khi lập hồ sơ mời thầu, đánh giá và xử lý các tình huống trong đấu thầu. Đồng thời, tổ chức thực hành thao tác ngay trên máy tính hướng dẫn các học viên thực hiện ngay tại buổi tập huấn.

Ông Phạm Thy Hùng – Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, Cục quản lý Đấu thầu báo cáo tại Hội Nghị

Bên cạnh việc cung cấp, cập nhật kiến thức mới, các học viên đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến công tác mua sắm đấu thầu, thẩm định giá đối với nhiều loại gói thầu; hình thức mua sắm thuốc phục vụ cho bệnh nhân trước khi chờ duyệt gói thầu… Các câu hỏi đưa ra đều được giảng viên giải đáp, hướng dẫn ứng dụng một cách phù hợp vào thực tiễn điều kiện tại địa phương.

Học viên được các báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn thực hành tại Hội nghị

Việc triển khai lớp tập huấn sẽ hỗ trợ các đơn vị trong thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế và cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác đấu thầu tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Hữu Cần – Thanh Hải

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/10670/ctitle/18

Tags: