THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 và 1/5 VÀ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2023

==> 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐁𝐨̣̂ 𝐋𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 – 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐗𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢, 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂, 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜, 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐞̂̃ 𝐆𝐢𝐨̂̃ 𝐓𝐨̂̉ 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 (𝐦𝐮̀𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟑 𝐚̂𝐦 𝐥𝐢̣𝐜𝐡), 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟎/𝟒 𝐯𝐚̀ 𝟏/𝟓. 𝐃𝐨 𝐝𝐢̣𝐩 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐋𝐞̂̃ 𝟑𝟎/𝟒 𝐯𝐚̀ 𝟏/𝟓 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐚́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐝𝐢̣𝐩 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐆𝐢𝐨̂̃ 𝐓𝐨̂̉ 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩.
📋 THỜI GIAN NGHỈ LỄ: BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 29/4/2023 (Thứ 7) ĐẾN HẾT NGÀY 03/5/2023 ( Thứ 4)
📋 THỜI GIAN ĐI LÀM LẠI: NGÀY 04/5/2023 ( Thứ 5)
==> Trong thời gian nghỉ Lễ Trung tâm Y tế thực hiện KHÁM, CHỮA BỆNH BÌNH THƯỜNG!
🌺 Trung tâm xin thông báo để người dân sắp xếp lịch đến khám chữa bệnh tại Trung tâm.
💖 Kính chúc toàn thể người dân có một kỳ nghỉ Lễ an toàn, vui vẻ, hạnh phúc!
====================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.