phaco

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

CHÚC MỪNG NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ THÀNH CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO

CHÚC MỪNG NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ THÀNH CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO

   Chúc mừng 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎́𝑐 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑃ℎ𝑎𝑐𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦, ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̃ 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛!   Ngày hôm qua Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy đã phối hợp với bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ …

CHÚC MỪNG NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ THÀNH CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO

CHÚC MỪNG NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ THÀNH CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO

   Chúc mừng 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎́𝑐 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑃ℎ𝑎𝑐𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦, ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̃ 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛!   Ngày hôm qua Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy đã thực hiện thay thủy tinh thể bằng …

CHÚC MỪNG NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ THÀNH CÔNG  BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO

CHÚC MỪNG NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ THÀNH CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO

  Chúc mừng 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎́𝑐 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑃ℎ𝑎𝑐𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦, ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̃ 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛! ==> Cô XA THỊ KẾT – 69 tuổi, có địa chỉ tại Xóm Tình, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa …

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ BẰNG  PHƯƠNG PHÁP PHACO VÀO THỨ 3 VÀ THỨ 5 HẰNG TUẦN

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO VÀO THỨ 3 VÀ THỨ 5 HẰNG TUẦN

  Với mong muốn đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thay thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco của người dân. Để đảm bảo thuận lợi cho người dân, giúp người dân không phải chờ đợi lâu, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã triển khai thêm một buổi phẫu thuật thay thủy tinh thể bắng phương pháp Phaco trong …