thuốc lá

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG KHÓI THUỐC

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG KHÓI THUỐC

“𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝒍𝒂́” ==> 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑙𝑎́ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑎̂𝑦 𝑟𝑎 ℎ𝑜̛𝑛 8 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑎̆𝑚. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 …

HỌC SINH HÚT THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ HIỂM HỌA KHÔN LƯỜNG

HỌC SINH HÚT THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ HIỂM HỌA KHÔN LƯỜNG

𝑇ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑙𝑎́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉ đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 𝑙𝑢̛𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑒̉, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑙𝑎́ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖, 𝑡𝑎̣𝑜 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔… 𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑠𝑎𝑖 …

Sự thật độc hại về loại thuốc lá được cho là ‘sành điệu’, ‘dân chơi’

Sự thật độc hại về loại thuốc lá được cho là ‘sành điệu’, ‘dân chơi’

Bên cạnh thuốc lá điếu thông thường, các loại thuốc lá mới (gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) đang có xu hướng gia tăng sử dụng ở giới trẻ, đặc biệt là đối với học sinh - nhóm đối tượng hiểu biết chưa đầy đủ và dễ bị tác động. Mới đây, trường hợp nam sinh ở Hà Nội khó thở, co giật phải …

Tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe

Tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe

Theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO), thuốc lá giết chết hơn 8 triệu người trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong dù không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc một cách thụ động. 1. Tại sao hút thuốc …

Tác hại của thuốc lá đối với thanh, thiếu niên

Tác hại của thuốc lá đối với thanh, thiếu niên

Tình trạng trẻ hóa đối tượng nghiện thuốc lá đang là thực tế đáng báo động, đòi hỏi sự quyết liệt vào cuộc của các cấp, ngành chức năng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về những tác hại do thuốc lá gây ra. ​ Hãy nói không với thuốc lá (nguồn …