Thanh Thuỷ đánh giá tiến độ triển khai công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19

Sáng ngày 12/12, huyện Thanh Thuỷ tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; Trung tâm Y tế huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học; Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Đức –  UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Trên địa bàn huyện Thanh Thủy tỷ lệ tiêm chủng mũi nhắc lại (mũi 3) người từ 18 tuổi trở lên đạt gần 90%; tỷ lệ tiêm trẻ 12 đến 17 tuổi mũi 3 đạt 79%; nhóm đối tượng 5 đến dưới 12 tuổi tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 đạt trên 90%, mũi 2 đạt 64%. Trong đó, nhóm tuổi nhóm từ 5 – 12; 12-17 tuổi tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại còn thấp tại một số địa phương như: Hoàng Xá, Sơn Thuỷ, Tân Phương, Đoan Hạ, Thạch Đồng… Đến nay, tổng số vắc xin được phân bổ là gần 187.000 liều, chưa phải huỷ bất kỳ liều vắc xin nào do quá thời hạn sử dụng mà không được tổ chức tiêm chủng.

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao lãnh đạo huyện Thanh Thủy yêu cầu: các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội tập trung cao nhất đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trên địa bàn nhằm đạt chỉ tiêu cơ bản về tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng. Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung tiêm chủng vắc xin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động, tích cực phát tin, bài, thông điệp, nhắc nhở, đôn đốc người dân đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và cho con em mình đi tiêm theo hướng dẫn và khuyến cáo của ngành y tế. Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 để phân bổ vắc xin kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo đủ vắc xin đáp ứng các chỉ tiêu được xác định; theo dõi, đôn đốc đẩy mạnh tiến độ tiêm các mũi vắc xin phòng Covid-19. Đối với các cơ sở giáo dục, Ban giám hiệu các trường nắm bắt thông tin tiêm phòng của học sinh; tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em tham gia tiêm vắc xin đủ liều quy định.

Vân Hải – Minh Cảnh

Tags: