THÔNG BÁO LỊCH KHÁM CHUYÊN GIA NGÀY CHỦ NHẬT 30/10/2022

🎉🎉 Chủ nhật ngày 30/10/2022 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đón Chuyên gia TAI – MŨI – HỌNG, CƠ – XƯƠNG – KHỚP và NỘI TIÊU HÓA khám chữa bệnh tại Trung tâm.
👩‍⚕️𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
– Inbox ngay tại đây!
– Liên hệ Tổng đài: 1800 969 666
– Liên hệ trực tiếp tại Trung tâm tại Khu 5 TT. Thanh Thủy, H. Thanh Thủy
🎉 CHUYÊN NỘI TIÊU HÓA
👉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏 𝒔𝒚̃. 𝑩𝒂́𝒄 𝒔𝒚̃ 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒖́ – 𝑮𝒊𝒂̉𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑸𝒖𝒂̂𝒏 𝒚 – 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒉𝒐́𝒂 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑸𝒖𝒂̂𝒏 𝒀.
🎉 CHUYÊN GIA TAI – MŨI – HỌNG
👉 𝑩𝑺𝑪𝑲𝑰𝑰. 𝑷𝒉𝒂𝒏 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 – 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖́ 𝑻𝒉𝒐̣.
🎉 CHUYÊN GIA CƠ – XƯƠNG – KHỚP
👉 𝑻𝒉𝒂̣𝒄 𝒔𝒚̃. 𝑩𝒂́𝒄 𝒔𝒚̃ 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 – 𝑷𝒉𝒐́ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝒄𝒐̛ – 𝒙𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 – 𝒌𝒉𝒐̛́𝒑 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑬 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈.
————————–

Tags: