THƯ MỜI BÁO GIÁ – VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà Nước đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trình hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ công văn số 2778/SYT-NVD ngày 19/12/2022 về việc đảm bảo cung ứng thuốc và vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy và đề xuất của khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh đối với vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm có tính cấp thiết.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có nhu cầu mua sắm một số vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở lập dự toán sát với giá trên thị trường, Trung tâm kính mời các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá cho sản phẩm theo phụ lục 2 đính kèm công văn này.

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

  1. Thư chào giá (theo mẫu phụ lục 1 đính kèm công văn này);
  2. Bản sao đăng ký kinh doanh; tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Trung tâm cần liên lạc.
  3. Catalogue, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, CFS, ISO và các tài liệu khác liên quan;
  4. Giá hàng hóa dự thầu đã được công khai, kê khai giá theo Quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ;
  5. Quyết định, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng mua bán các hàng hóa, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế tương tự đã ký trong thời gian 90 ngày kể từ ngày báo giá (nếu có).

Thông tin báo giá gửi về địa chỉ: Khoa Dược – VTYT, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy; Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ hoặc gửi về địa chỉ email: kdttytthanhthuy@gmail.com

Thời hạn nhận báo giá từ ngày 19/6/2023 đến trước ngày 29/6/2023.

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ SĐT: 0385.191.999.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHI TIẾT:

phụ lục thư mời

thư mời báo giá

 

============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: