Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 15/6/2023, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành qua các thời kỳ; trưởng phòng trực thuộc Sở, lãnh đạo các đơn vị y tế, cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 7000 công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) trong toàn ngành Y tế tỉnh.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng Đại hội

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ hiện đang trực tiếp quản lý 31 công đoàn cơ sở với 7.069 đoàn viên, trong đó có 4.735 nữ, chiếm 66,81%, CCVCNLĐ có trình độ đại học trở lên chiếm 60,46%.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ trải qua nhiều khó khăn, thách thức, trong đó đại dịch COVID – 19 đã tác động trực tiếp đến đời sống, tinh thần, việc làm của cán bộ đoàn viên. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế, sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Ngành Y tế đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và của tổ chức Công đoàn tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Đại hội

Các cấp công đoàn Ngành Y tế đã thực hiện nghiêm túc, phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn và quy tắc dân chủ tại từng cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng, củng cố và bồi đắp niềm tin, ý thức trách nhiệm công dân cho cán bộ, đoàn viên đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Hoàng Minh Thắm – UV BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế phát biểu tại Đại hội

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Năm năm qua, Công đoàn Ngành và công đoàn cơ sở triển khai kế hoạch nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, kịp thời động viên, trao quà cho các đoàn viên trong các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền thăm hỏi, ủng hộ lên tới gần 2 tỉ đồng; trực tiếp hỗ trợ, tham mưu đề xuất các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể động viên về tinh thần và vật chất cho đoàn viên tăng cường tham gia phòng chống dịch COVID – 19 với số tiền trên 1,3 tỉ đồng …

Hàng năm, Công đoàn Ngành phối hợp Sở Y tế duy trì, phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh – Sạch – Đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới,sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; Cuộc vận động xây dựng người công chức, viên chức, người lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…. Qua đó tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, khuyến khích, đề cao tinh thần trách nhiêm, chủ động, sáng tạo của đoàn viên công đoàn.

Đoàn viên công đoàn Ngành y tế bỏ phiếu tín nhiệm BCH công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2023-2028

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn ngành Y tế có 01 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua; 01 tập thể và 06 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 22 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 02 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua toàn diện, 01 tập thể được tặng Cờ chuyên đề của LĐLĐ tỉnh; 09 tập thể và 58 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 07 tập thể, 15 cá nhân được tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh. 01 tập thể và 06 cá nhân được CĐYT Việt Nam tặng Bằng khen trong phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà và 06 tập thể, 67 cá nhân được nhận giấy khen chuyên đề.”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của CĐN; ngoài ra còn nhiều lượt nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ghi nhận những thành tích đạt được của Công đoàn ngành Y tế trong nhiệm kỳ đầy khó khăn và thách thức vừa qua. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời nghiêm túc tiếp thu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lãnh đạo chính quyền cùng cấp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; cần chủ động xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh và chỉ đạo phối hợp của Công đoàn Việt Nam để kịp thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ ra những thách thức đòi hỏi Công đoàn ngành Y tế cần không ngừng nỗ lực, phần đấu vươn lên, đổi mới toàn diện về nội dung, phương thức hoạt động nhằm hoàn thành vai trò, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu bám sát quy tắc bầu cử, thực hiện tốt nguyên tắc, thể lệ bầu cử, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành khóa mới những đồng chí có đủ năng lực, trình độ, phầm chất đạo đức và gắn bó với tổ chức công đoàn để thực hiện thắng lợi những nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Minh Thắm – UV BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tặng hoa chia tay BCH, UBKT không tham gia khóa mới

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn ngành Y tế đề ra 14 chỉ tiêu cụ thể và 9 nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; đại diện bảo vệ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, ý thức pháp luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, của ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp thứ Nhất, đồng chí Hoàng Thị Minh Thắm được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ; đồng chí Lê Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ./.

Trà My – Thanh Hải

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/10873/ctitle/18

Tags: