TRIỆU CHỨNG TĂNG TIẾT MỒ HÔI

   𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 2 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑠𝑜̛́𝑚:
👉 Tiết mồ hôi ở đối xứng hai bên cơ thể;
👉 Mồ hôi tiết nhiều đến mức gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày;
👉 Tần suất ít nhất 1 lần/tuần;
👉 Xuất hiện triệu chứng trước 25 tuổi;
👉 Có tiền sử gia đình (cha mẹ hoặc anh chị em ruột) mắc bệnh;
👉 Mồ hôi đổ nhiều vào ban ngày, ban đêm không đổ mồ hôi hoặc mồ hôi tiết không đáng kể.
===> 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑟𝑎 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑡𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑠𝑜̂́ 𝐻𝐷𝑆𝑆 (𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑖𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 – 𝑇ℎ𝑎𝑛𝑔 đ𝑜 đ𝑜̣̂ 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖). 𝑆𝑜̂́ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 đ𝑜̂̉ 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜, 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑐 đ𝑜̂̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́:
1 điểm: Tiết mồ hôi mà không đáng lo ngại và người bệnh không gặp trở ngại trong các hoạt động thường ngày;
2 điểm: Đổ mồ hôi có thể chấp nhận được nhưng đôi khi gây trở ngại cho các hoạt động thường ngày;
3 điểm: Đổ mồ hôi gây khó chịu và thường xuyên gây trở ngại cho các hoạt động thường ngày;
4 điểm: Đổ mồ hôi không thể chịu đựng được, luôn cản trở các hoạt động thường ngày.
👉 Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 1 𝒗𝒂̀ 2 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒙𝒆𝒎 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒆̣, đ𝒊𝒆̂̉𝒎 3 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 4 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒐𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒎 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉.
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: