TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BẦU BỔ SUNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY NHIỆM KỲ 2023 – 2028

    𝐶ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 27/11/2023 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢̉ 𝑡𝑖̣𝑐ℎ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑘𝑦̀ 2023 -2028.

💥 Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có sự thay đổi về nhân sự. Để kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định công nhận kết quả bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Bá Trình – Phó Giám đốc Trung tâm là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2023 -2028.
💥 Trong thời gian vừa qua Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm bảo vệ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên y tế tại Trung tâm như: Tổ chức Chương trình chúc mừng sinh nhật cho cán bộ; hỗ trợ xuất ăn trưa cho toàn thể cán bộ tại Trung tâm; thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cán bộ khi ốm đau; hỗ trợ 100% viện phí khi cán bộ điều trị tại Trung tâm; hỗ trợ một phần viện phí khi tứ thân phụ mẫu của cán bộ điều trị tại Trung tâm; hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn..
🍀 𝑯𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑩𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒌𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒖𝒚 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ đ𝒂̃ đ𝒂̣𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒒𝒖𝒂. 𝑳𝒖𝒐̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂, 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒍𝒐 đ𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒚 𝒕𝒆̂́ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒚 𝒕𝒆̂́ 𝒂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄.
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: