CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 11 CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

     Tháng 11 – Tháng cuối thu, tháng của những cơn gió hanh hao se lạnh, hương hoa sữa len lỏi vào từng ngõ ngách, khiến lòng người day dứt khôn nguôi. Tháng 11, tháng của mong ngóng, tháng của yêu thương và cũng là tháng sinh của những chàng trai, cô gái tuyệt vời tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.
🌈 Đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒉𝒐̛𝒏, 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 11 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝑺.𝑩𝑺 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏 Đ𝒐𝒂̀𝒏 – 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚.
🎉💐🎉 𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂, 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑇𝑆.𝐵𝑆 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛 Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑚𝑎̃𝑖 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ đ𝑖̉𝑛ℎ 𝑐𝑎𝑜 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑐ℎ𝑒̀𝑜 𝑙𝑎́𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎̀𝑢 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑚𝑎̣𝑛ℎ,𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛!
🎂🌷🎉 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟏 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠! M𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭, 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡!
𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗯𝗿𝗶𝘁𝗵𝗱𝗮𝘆 𝘁𝗼 𝘆𝗼𝘂!
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: