TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2024

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 31 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 01 𝑛𝑎̆𝑚 2024, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – Phú Thọ đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂, 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑚 2024.
👨‍⚕️ Tới dự hội nghị có TS.BS Nguyễn Tiến Đoàn – BT Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm; BSCKII. Nguyễn Công Tân – PBT Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; BSCKII. Nguyễn Bá Trình – ĐUV, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm, cùng Trưởng, phó các Khoa, Phòng, Điều dưỡng/KTV/NHS trưởng; Tổ trưởng; Trạm trưởng các Trạm Y tế và cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.
🔹 Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết hoạt động chuyên môn năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023; thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; các khoa, phòng đã tích cực tham luận, bổ sung, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết, dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024.
🔹 Đoàn chủ tịch đã ghi nhận và giải đáp những ý kiến của các đại biểu dự Hội Nghị, đồng thời thống nhất một số nội dung thảo luận sửa đổi, bổ sung vào báo cáo, quy chế chi tiêu nội bộ và đưa vào Nghị quyết năm 2024.
👉 𝑪𝒖̃𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊̣, 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 đ𝒂̃ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒆̂̉, 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒔𝒂̆́𝒄, 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̀𝒐 𝒕𝒉𝒊 đ𝒖𝒂 𝒏𝒂̆𝒎 2023; 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒐̛ 𝒔𝒐̛̉ đ𝒂̃ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̀𝒐 𝒕𝒉𝒊 đ𝒖𝒂 𝒏𝒂̆𝒎 2024. Đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖̉ 𝒕𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 đ𝒂̃ 𝒌𝒚́ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒉𝒊 đ𝒖𝒂 𝒏𝒂̆𝒎 2024 𝒗𝒂̀ 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒐𝒂, 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈, 𝒕𝒓𝒂̣𝒎 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̣𝒎 𝒚 𝒕𝒆̂́ 𝒙𝒂̃, 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒂̂́𝒏 đ𝒂̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒊́ 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒊 đ𝒖𝒂 𝒏𝒂̆𝒎 2024 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖̉ 𝒕𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏.
============================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🖲 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: