TRUNG TÂM Y TẾ THANH THỦY TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: Ngày nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2023

– Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 của Quốc hội khóa 14;
– Căn cứ Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
🏥 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐝𝐢̣𝐩 𝐋𝐞̂̃ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝟐/𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
– Cán bộ, viên chức, người lao động được nghỉ liền 04 ngày (từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023).
– Trưởng các khoa, phòng, trạm Y tế chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, bố trí nhân lực đảm bảo kíp trực làm công tác chuyên môn, hoạt động phòng chống dịch và an ninh trật tự của đơn vị.
– Các khoa, phòng, trạm Y tế cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này./
===========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: