TUẦN LỄ LÀM MẸ AN TOÀN 2023 (1-7/10/2023)

“𝐋𝐚̀𝐦 𝐦𝐞̣ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 – 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐞̣, 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́”
==> 𝑇𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑒̂̃ 𝐿𝑎̀𝑚 𝑚𝑒̣ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̣̆𝑡 𝑟𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢:
– Mỗi trạm y tế xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức được ít nhất một hoạt động truyền thông về làm mẹ an toàn; cung cấp thông tin về làm mẹ an toàn cho 100% phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh có mặt tại địa phương; ít nhất 30% số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và ít nhất 30% số gia đình, đặc biệt là người chồng của phụ nữ mang thai và sau sinh đang làm ăn, sinh sống tại xã; vận động, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt là các cơ quan tuyên truyền ở cấp huyện, xã đều có tin, bài về làm mẹ an toàn.
==> Bộ Y tế khuyến khích các địa phương tổ chức lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn, ưu tiên tổ chức trên địa bàn cấp cơ sở. Thời điểm tổ chức lễ phát động nên được thực hiện trước hoặc chậm nhất trong ngày mở đầu Tuần lễ. Tùy từng điều kiện cụ thể, các đơn vị, địa phương tổ chức các hội nghị, hội thảo, ưu tiên các hội nghị, hội thảo ở cấp cơ sở với số người tham gia và hình thức tổ chức phù hợp.
==> Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi Chương trình, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động của Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2023 phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: