TUYÊN TRUYỀN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10 VÀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM” NĂM 2023

   𝑁𝑎̆𝑚 2023, 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́ 33 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑁𝐶𝑇 (1/10/1991 – 1/10/2023) (𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐). 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 14/12/1990, 𝑡𝑎̣𝑖 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 ( 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑁𝑔ℎ𝑖̣ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑠𝑜̂́ 45/106) đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 1 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 10 ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑁𝐶𝑇, 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 1/1/1991), 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎̃ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑢.

💞 Liên hợp Quốc đã sớm chú ý tới các vấn đề liên quan đến NCT và đã tổ chức Đại hội thế giới lần đầu tiên trong lịch sử loài người vào tháng 10/1982, tại thành phố Viên, Thủ đô nước Cộng hòa Áo. Đại hội đã phân tích sâu sắc mọi khía cạnh về NCT; chỉ ra tiềm năng quí giá của NCT; khẳng định tuổi thọ tăng và khẳng định NCT là nhân tố quan trọng của sự phát triển. Đại hội đã trịnh trọng tuyên bố: “Cần bảo đảm không một hạn chế nào, mọi quyền lợi của NCT theo đúng Tuyên ngôn về Quyền con người của Liên hợp quốc”.
💞 Kế tiếp 10 năm sau đó, đến năm 1991, Liên hợp quốc thấy cần thiết phải rà soát về hiệu lực và tính khả thi triển khai thực hiện của Chương trình, trên cơ sở đó, điều chỉnh bổ sung để xây dựng Chương trình cho 10 năm tiếp theo (1992 – 2001). Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 46/91 về “Những nguyên tắc thuộc đạo lí đối với người cao tuổi” làm cơ sở để xây dựng mọi chương trình hành động quốc tế và từng quốc gia; đồng thời ra Nghị quyết số 45/106, lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế NCT, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 1991 và đã chính thức thông báo cho tất cả các quốc gia trên thế giới.
==> 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐍𝐂𝐓” 𝟎𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑
💞 Liên hợp quốc đưa ra chủ đề về Ngày Quốc tế NCT: “Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons: Across Generations”. Tạm dịch: “Thực hiện các lời hứa trong Tuyên bố chung về bảo vệ quyền và lợi ích cho người cao tuổi xuyên suốt qua các thế hệ”.
==> 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐍𝐂𝐓 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦
💞 Ngày 25/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; Hội NCT Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động để tham mưu, phối hợp, triển khai các nội dung hoạt động và luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Hội NCT các cấp là nòng cốt trong hoạt động, là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của NCT.
==> 𝐂𝐡𝐢̉ đ𝐚̣𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐔̉𝐲 𝐛𝐚𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐯𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 “𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐍𝐂𝐓 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦” 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑
1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam
2. Tổ chức các hoạt động truyền thông
3. Vận động xã hội chung tay chăm sóc, bảo vệ, phát huy vài trò NCT
4. Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân
5. Phát triển và duy trì hoạt động các câu lạc bộ Liên thế tự giúp nhau và các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với NCT; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của NCT
6. Triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhằm thực hiện tốt 03 nhiệm vụ, 03 chương trình công tác và 02 nhiệm vụ Chính phủ giao
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: