CHÚC MỪNG 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2023)

🎉🎉 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟔𝟖 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 (𝟐𝟕/𝟐/𝟏𝟗𝟓𝟓 – 𝟐𝟕/𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑), 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐱𝐢𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃, 𝐲 𝐭𝐚́, đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐲 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂𝐧.
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🖲 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: ,