CUỐI TUẦN PHẪU THUẬT CẮT AMIDAN VÀ NẠO VA CÙNG CHUYÊN GIA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

    𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑦, 𝐶ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 13/08/2023 𝐵𝑆𝐶𝐾𝐼𝐼. 𝑃ℎ𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑀𝑖𝑛ℎ – 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑇𝑎𝑖 𝑚𝑢̃𝑖 ℎ𝑜̣𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑇𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑦 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 – 𝐿𝐶𝐾, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎̆́𝑡 𝐴𝑚𝑖𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̣𝑜 𝑉𝐴 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̣̂𝑖 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑔𝑜̂̀𝑚 9 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑖𝑛ℎ, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́ 𝑐𝑜́ 6 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚!
♻️ Trước khi phẫu thuật BSCKII. Phan Ngọc Minh và BS.Nguyễn Ngọc Thanh – chuyên khoa Tai Mũi họng, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh về tình trạng bệnh lý và phương pháp thực hiện phẫu thuật để người bệnh và người nhà có thể hiểu hơn về tình trạng bệnh lý của mình cũng như yên tâm hơn trong quá trình thực hiện phẫu thuật.
🌻 Chúc ca phẫu thuật thật thành công để những chiến binh của Trung tâm mau hồi phục, có thể chấm dứt những biến chứng do viêm Amidan và VA gây ra và luôn khỏe mạnh để thành công hơn trong cuộc sống!
===> 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒊, 𝒗𝒂̀𝒐 cuối 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝑩𝑺𝑪𝑲𝑰𝑰. 𝑷𝒉𝒂𝒏 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂́𝒄 𝒔𝒚̃ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 sẽ 𝒄𝒐́ 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̃𝒖 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒂̆́𝒕 𝑨𝒎𝒊𝒅𝒂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒂̣𝒐 𝑽𝑨 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚. 𝑸𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒉𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 1800969666 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒕𝒂̣𝒊 𝒃𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ đ𝒂̣̆𝒕 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒔𝒐̛́𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.
============================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: