ĐOÀN THANH NIÊN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH RA VIỆN

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 11/8/2023 Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚.
🥰 Trong buổi ra quân Đoàn thanh niên đã có mặt tại các khoa phòng khu điều trị chất lượng cao để hỗ trợ người bệnh hoàn tất thủ tục ra viện và vận chuyển đồ cá nhân cho người bệnh.
💞 Chương trình sẽ được triển khai thường nhật vào thứ 6 hằng tuần tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.
==> 𝑯𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒖𝒚 𝒗𝒂𝒊 𝒕𝒓𝒐̀, 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 Đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒂̂𝒏. 𝑮𝒊𝒖́𝒑 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒎, 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉, 𝒕𝒂̣𝒐 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒎𝒆̃ 𝒗𝒆̂̀ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎, 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 đ𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒂̉ 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒓𝒂 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏.
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: